XXIV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych
Wielkopolska 2018

SPORT:

Szachy

MIEJSCE I DATA:

Sypniewo
28 kwietnia – 5 maja 2018

szachy

Sypniewo
CWR Activ,
ul. Mickiewicza 1c

Uwaga

Zgłoszenia powinny być wypełnione na drukach OOM i przesłane na adresy:

oom2018@wzszach.poznan.pl

oraz zgloszenia@oom2018.wielkopolskie.pl

oddzielnie dla zawodników podstawowych i regulaminowych opiekunów (jeden druk) i oddzielnie dla zawodników dodatkowych (bez opiekunów, drugi druk).

Na obu tych listach mogą być wyłącznie osoby z limitów regulaminowych.

Zgłoszenia zawierające informację o zapotrzebowaniu na konkretne pokoje będą uwzględniane wyłącznie jeżeli będzie taka możliwość po spełnieniu powyższych warunków.

Zmień rozmiar tekstu
Kontrast